MOZW

Sponsoren

Missie

De Stichting wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de verbetering of verhoging van het welzijnsniveau van groepen van bewoners in de regio Zaanstreek en Waterland. Hierbij wil de Stichting zoveel mogelijk recht doen aan levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele waarden zoals deze in een pluriforme samenleving bestaan. Vanuit deze overtuiging richt de Stichting zich op alle bewoners van deze regio onafhankelijk van de achtergrond, levensovertuiging, leeftijd, migratieverleden of welke andere aspecten dan ook.

Meer berichten in deze catagorie

Nieuwsberichten