De stichting

Over Kinderkoningsdag

Stichting Kinderkoningsdag te Wormerveer (Zaanstad), opgericht d.d. 19 januari 2018, is een non-profit organisatie die zich richt op het organiseren van activiteiten voor kinderen en tieners van 1 tot 12 jaar. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70680329. Stichting Kinderkoningsdag is gevestigd in Wormerveer. Stichting Kinderkoningsdag is voor de financiering van haar activiteiten volledig afhankelijk van sponsors, donateurs, giften, projectsubsidies en fondsen. De stichting ontvangt geen structurele subsidie.

Het bestuur van Stichting Kinderkoningsdag is verantwoordelijk voor een correcte ontwikkeling en uitvoering van de vastgestelde visie, missie en uitgangspunten van de stichting. De voorbereiding en uitvoering van alle activiteiten en projecten wordt gedaan door betrokken vrijwilligers.

Stichting Kinderkoningsdag wil voor jongeren één of meerdere kosteloze evenementen per jaar neerzetten, zodat ze leren de sociale kanten en plezier met elkaar te delen, waar iedereen welkom is en elkaar respecteert.

Stichting Kinderkoningsdag stimuleert hiermee plezier en acceptatie. De stichting vindt het belangrijk dat de jongeren zien dat er meer is dan alleen binnen zitten en dat je leuke dingen met elkaar kan delen. Ieder kind heeft plezier en acceptatie nodig.

Kinderen spelen veel en graag. Spelen is niet alleen leuk; het is ook belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen. Alle kinderen hebben recht op spel en ontspanning; vanuit deze gedachte is Stichting Kinderkoningsdag opgericht.

Er is een duidelijke trend te zien dat kinderen steeds minder buiten spelen. En dat terwijl kinderen buiten meer, gevarieerder en intensiever kunnen bewegen dan binnen; buitenspelen is gezond voor de ontwikkeling van kinderen. Stichting Kinderkoningsdag vindt dit erg belangrijk.

De hoogste tijd dus om de handen ineen te slaan, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, het kind centraal te stellen om zo te komen tot een samenhangende en leuke aanpak ten behoeve van de ontwikkelingskansen voor kinderen in de buurt. Stichting Kinderkoningsdag wil daarom zoveel mogelijk samenwerken met bedrijven, organisaties en personen die de doelstelling van de stichting onderschrijven en een link hebben met de doelgroep van de stichting.

Contact

Evenementlocatie

Groene Valk, 1521 JW, Wormerveer

Administratief

Contactpersoon: Niels Bolhoeve
Adres: Groene Valk 40
Postcode: 1521 JW
Plaats: Wormerveer

e-mail: [email protected]

Overige contactpersonen

Voorzitter: 
Nico Bolhoeve

Sponsorcommissie: 
[email protected]